Cerrar

La Feria de América

23 al 25 de Mayo 2018

Directorio de Expositores

Todos    A    B    C    D    E    F    G    H    I    J    K    L    M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    X    Y    Z   

EmpresaUbicacionWeb
ACOPOLC3D11 C3D12 C3D13 C3D14  C3D15  C3D16www.acopol.com.mx
ADHECINTAS MAR DE LEONC4A10 C4A12www.adhecintas.com
AGUJETAS ANDINAC2B13 C2B14 C2B15 C2B16www.andinatextil.mx
ANECSA1anecsa.mx
ARDAC3D01 C3D03 www.arda.com.mx
ARTECOLA MEXICOC2C33 C3D34www.artecola.com.mx
ARTEXC4A33 C4A34www.artetextil.com.mx
AZATRUC1B25 C1B26 C1B27 C1B28 C1B33 C1B34 C1C29 C1C30 C1C31 C1C32 www.grupoazatru.com
BIOFINISHC3E23www.recouromex.com.mx
BONTEXC2C26 C2C28www.bontex.com
BORDADORAS INTERNACIONALES DEL BAJÍOC1E21 C1E22 C1E23 C1E24www.bordadorasbajio.com.mx
BOTAO MODAC1G01 C1G03 C1G05 www.botaomoda.com
BOXFLEX DE MEXICOC2B01 C2B03 www.boxflex.com.br
BRAVO & QUIROGAC1D23
CABRAS SOTOC2G05 C2G07www.cabras-soto.com.mx
CALZAMAQ MINDUCAC1G33 C1G34
CIERRES Y ACCESORIOS BBJ C1D25 C1D27www.bbj.com.mx
CINPACKC3D23www.cinpack.com.mx o www.meravi.com.mx
COMERCIALIZADORA CAMO DEL CENTROC3D17 C3D18 C3D19 C3D20 C3D21
CONCURMEXC2G09 C2G10 C2G11 C2G12www.concurmex.com
CORPORACION DE COMPUESTOS TERMOPLASTICOS C4B01 C4B02 C4B03 C4B04
COTEXCAC3E09 C3E10 C3E11 CC3E12 C3E13 C3E14 C3E15 C3E16
CURTIDORA RFTC3B10 C3B12www.rftannery.com
CURTIDOS CISNE C3E21www.curtidoscisne.com.mx
CURTIDOS REDAC4A13 C4A15
CURTIDOS TREVIÑOC2D01 C2D02 C2D03 C2D04www.leathermex.com
CURTIDOS VEGETALES TOSCANAC3E24www.cvtoscana.com
CURTIDOS Y ACABADOS KODIAKC3B13 C3B14 C3B15 C3B16www.kodiak.com.mx
CUTMAX -TESEOC1C17 C1C18 C1C19 C1C20www.teseo.com
DALSTONC3D09 C3D10
DIMACOC2A09 C2A10 C2A11 C2A12 C2A13 C2A14 C2A15 C2A16www.maquinasdimaco.com
DIMAINC1H01 C1H02 C1H03 C1H04  C1H05 C1H06
DISPERPLASTC1E01 C1E02 C1E03 C1E04 C1E05 C1E06 C1E07 C1E08www.displasa.com
DISTRIBUIDORA ITALIAC3G17 C3G18 C3G19 C3G20www.apcsrl.it
DUAL DENSITYC3E33 C3E34
DUE C LINNINGC4A17 C4A19www.duecspa.com
EL PEQUEÑO CURTIDOR DE LEONC3C17 C3C19www.pcl.com.mx
ELECTROMECÁNICA NOÉC1G07
ENTRETELAS Y MATERIALES ITALIANOSC1D26 C1D28www.italiaquality.com.mx
ETIQUETAS VICTORIAC3F09 C3F10 C3F11 C3F12www.etiquetasvictoria.com
ETIRAPID (ETIQUETAS RAPIDAS)C4B34www.etirapid.com
EUROCOMPOC1D01 C1D02 C1D03 CD04 C1D05 C1D06 C1D07 C1D08www.eurocompo.com.mx
EUROCONVERTC2F05 C2F07
EUROLATINAC1G09 C1G11www.eurolatina.mx
EXPRESION PLASTC4B06 C4B08www.expresionplast.com
FABRICA MARIAC3A06 C3A08 www.lamaria.com.mx
FCC QUIMICA MEXICOC3D30 C3D32www.fcc.com.br
FORESTALI DE MEXICOC2A17 C2A18 C2A19 C2A20www.forestali.it
FRIGOTECNIAC2D05 www.frigotecnia.com
GAMALC3D05
GLOBXELC1A04 www.globxel.com
GMTC1B21 C1B22 C1B23 C1B24www.goldenfix.com.mx
GRUPO FORTA C4B25 C4B26 C4B28www.grupoforta.com.mx
GRUPO REVILLAC3E01 C3E02 C3E03 C3E04 C3E05 C3E06 C3E07 C3E08www.gruporevilla.com
GRUPO SOLDERC3A25 C3A27 C3A29 C3A31www.gruposolder.com.mx
GRUPO TERLANC3E17 C3E18  C3E19 C3E20www.terlan.com
GRUPO TEXEC3D33www.grupotexe.com.mx
GRUPO YAESVAC1D24
GRUPPO MECCANICHE LUCIANI SRLC1F02 C1F04www.gruppomeccanicheluciani.com
GUARDOLIFICIO TOSCANOC1A05 C1A06
GUVELCOC1F01 C1F03 www.guvelco.com
HANDEL DISTRIBUCIONESC1H13 C1H14 C1H15 C1H16www.handelmex.com
HARZC3D02 C3D04www.harzmexico.com
HERSAN HITECH  SAPI DE CVC4A18 C4A20 C4A22www.hersan.com.mx
HI TECH SOLESC2F09 C2F10 C2F11 C2F12 C2F13 C2F14 C2F15 C2F16www.hitechsoles.mx
HILO & STITCHC1A08
HILOS ENCERADOS SAN RAFAELC1F23http://hilosenceradossanr.wix.com/hilossanrafael
HILOS HERNANC4A02 C4A04www.hiloshernan.com.mx
HILOS SAN JOSÉC4C13
HILOS TRENZADOS SAN MIGUELC2E02 C2E04www.hilostrenzadossanmiguel.com
HORMAC3B25 C3B26 C3B27 C3B28 C3B28 C3B30 C3B31 C3B32www.horma.com.mx
HORMAS CHAPULTEPECC2D18 C2D20
HORMAS EL ARBOLC1E17 C1E18 C1E19 C1E20www.hormaselarbol.com.mx
HORMEXC4B30http://hormex-wixsite.com/leon
HR HULES Y RECUBRIMIENTOSC2D06 C2D08www.hulesyrecubrimientos.com.mx
HUFLEXC3F25 C3F26 C3F27 C3F28www.huflex.com
IMPORTADORA ASIAC1G02 C1G04 www.import-asia.com.mx
IMPULSORA MAROCEC1C09 C1C10www.cylex.com.mx/guadalajara/impulsora+maroce+s.a.+de+c.v-11105170.html
INDUSTRIAL SAN SEBASTIANC4C04 C4C05 C4C06ww.isssacv.com
INDUSTRIAS RODIMEXC1B11 C1B12 CB13 C1B14 C1B15 C1B16www.industriasrodimex.com
INDUSTRIAS SCALINIC1H17 C1H18 C1H19 C1H20 C1H21 C1H22 C1H23 C1H24www.indscalini.com
INOVAPELEC3G21 C3G23 www.inovapele.com
INTER PRODUCTSC3D07www.interproducts.com.mx
IRISA PRODUCTS C1F24
ITALATEKC4B32
KENMEXC1F25 C1F26 C1F27 C1F28www.kenmex.info
KURZC1H33 C1H34www.kurz.com.mx
LAMYTEXC1D09 C1D10 C1D11 C1D12www.lamytex.com
LAYBONC3D25 C3D27www.laybon.com
LEFAC2G17 C2G19www.lefa.com.mx
LEFARCC3C09 C3C10 C3C11 C3C12 C3C13 C3C14 C3C15 C3C16www.lefarc.com
LEÓN MAQUINARIAC1E33 C1E34
LOGISTICA EXPRESS DE LEONC1G13 C1G14 C1G15 C1G16www.logexleo.com.mx
LOGUZAC4A24
LONGQI MEXICANA C1B10
LOYALC2B31www.ostrichloyal.com
LUBRALC3D34
MACAR DISTRIBUCIONESC3A09 C3A10 C3A11 C3A12 C3A13 C3A14 C3A15 C3A16www.macar.com.mx
MACOCAC1G17 C1G18 C1G19 C1G20 C1G21 C1G22 C1G23 C1G24www.macoca.com.mx
MAINGROUPC1H09 C1H10 C1H11 C1H12 C2A01 C2A02 C2A03 C2A04 C2A05 C2A06 C2A07 C2A08 www.maingroup.com
MALASPINAC4B09 C4B10 C4B11 C4B12 C4B14 C4B15 C4B16www.malaspina.mx
MANUFACTURAS LA LUZ C4B27
MAQUINAS DE COSER DON CHABELOC1G29 C1G20 C1G31 C1G32
MAS PROVEEDURIAC2B25 C2B26 C2B27 C2B28 C2B29 C2B30www.masproveeduria.com
MEXITRESC3F13 C3F14 C3F15 C3F16www.mexitres.com
MILTON INTERNACIONALC1G10 C2G12www.miltoninternacional.com.mx
MIUSA C1C01 C1C02 C1C03 C1C04www.miusa.com.mx
MODA HERRAJESC3B33 C3B34
MODAMEXC2G18 C2G20
MODAX C3F33www.compradechina.com.mx
MOLDE 1C1E31
MULTIGAGES INDUSTRIALES Y SUMINISTROS DE MEXICOC1E09 C1E11www.mgages.mx
MXL COMERCIAL C2B33 C2B34www.pegafull.com
NEWIG TRADINGC1H25 C1H26 C1GH27 C1H28 C1H29 C1H30
NOVAPLASTC3F29WWW.NOVAPLASTSA.COM
PELETERIA CHUPICUAROC2D07
PFAFFC1C21 C1C22 C1C23 C1C24www.pfaffmexico.com
PIELES LA SULTANAC4C15 C4C16 C4C17 C4C18 C4C19 C4C20 C4C21 C4C122www.lasultana.com.mx
PIELES ZINDER C1A07www.pieleszinder.com
PIGMENTOS COLORINC3A33 C3A34www.pigmentoscolorin.com.mx
PLANTILLAS BOSTONC3A21 C3A23
POLIMEROS FRIVALC4A09  
POLIMEROS SIGMAC3A05 C3A07www.polimerosigma.com.mx
POLIMEROS Y DERIVADOSC2C01 C2C02 C2C03 C2C04 C2C05 C2C06 C2C07 C2C08www.polimeros.com
POLYSINTECC4A01 C4A03www.polysintec.com.mx
PRINCALSAC2G01 C2G03www.princalsa.com
PROCESOS TECNOGRAFICOSC3G31www.procesostecnograficos.com
PROCESTEXC2C22 C2C24www.procestex.com.mx
PROMAQSAC2E09 C2E10 C2E11 C2E12 C2E13 C2E14 C2E15 C2E16www.promaqsa.com.mx
PROMOLDESC2B32
PUNTEX TEXTILES Y TRENZADOSC3A26  C3A28www.puntexmexico.com
QUALEC1A03
QUIMICOS MERCURIOC3C25 C3C26 C3C27 C3C28 C3C29 C3C30
QUINORGAN MEXICANAC2E05 C2E06 C2E07 C2E08www.quinorgan.com
R. NOVOA C2E17 C2E18 C2E19 C2E20www.rnovoa.com.mx
RAGA MAQUINARIAC3B17 C3B18 C3B19 C3B20www.tecnicaymaquinariaraga.com.mx
RAGAZA COMPANYC1F05 C1F06 C1F07 C1F08www.ragazacompany.com
RAGO MAQUINARIAC2C13 C2C14 C2C15 C2C16www.ragomaquinaria.amawebs.com
RECOZAC3C31
RIMINI DE MEXICOC3A17 C3A18 C3A19 C3A20www.riminidemexico.com.mx
ROFS MODAC1E30 C1E32
ROMHER SUELASC4B05 C4B07
SAMEC C2B02 C2B04www.samec.mx
SANPERC3B01 C3B02 C3B03 C3B04 C3B05 C3B06 C3B07 C3B08www.spmexico.com
SERVIVANEC3A22 C3A24www.servivane.com.mx
SHIMACOC1E10 C1E12 C1F09 C1F10 C1F11 C1F12 C1F13 C1F14 C1F15 C1F16www.shimaco.com.mx
SHOES SOLUTIONSC2B09 C2B10 C2B11 C2B12www.chiasa.es
SIGA MOLDESC3G33 C3G34www.sigamoldes.com
SILPA GROUPC1C11 C1C12 C1C13 C1C14 C1C15 C1C16www.silpa.com.mx
SIMIL CUERO PLYMOUTHC1A19 C1A20 C1A21 C1A22 C1B29 C1B30 C1B31 C1B32 C1C29 C1C30 C1C31 C1C32 C1C33 C1C34 C1D29 C1D30 C1D31 C1D32www.similcuero.com.mx
SIMON MAQUINARIAC1F17 C1F18 C1F19 C1F20 C1F21 C1F22www.simonmaquinaria.com
SINCERE PIONNER (EQUIMA)C1B01 C1B02 C1B03 C1B04 C1B05 C1B06  C1B07 C1B08www.dgspm.com www.minz.com.tw
SISCOPRINTC2B06 C2B08 www.siscoprint.com
SOFTERC3A30 C3A32www.softergroup.com
SOLKOTECHC1G25 C1G26 C1G27 C1G28
SP PLASTC3C05 C3C06 C3C07 C3C08www.spplast.com
SPECIAL SUELASC1D13 C1D14 C1D15 C1D16
STAFF MAQUINARIAC2A25 C2A26 C2A27 C2A28 C2A29 C2A30 C2A31 C2A32 C2A33 C2A34www.staffait.com.mx
STILLA MXC1C05 C1C06 C1C07 C1C08www.stilla.mx
SUAJES PRESSC2F06 C2F08www.suajespress.com
SUCALSAC3C01 C3C02 C3C03 C3C04www.sucalsa.com
SUELAS APLASAC1A09 C1A10 C1A11 C1A12
SUELAS CL LOZANOC1B17 C1B18 C1B19 C1B20
SUELAS ESMARC4C09 C4C10 C4C11 C4C12www.suelasesmar.com.mx
SUELAS FABRICIOC1A01 C1A02
SUELAS FUTMEXC3C32
SUELAS GAAXYC3C21 C3C22 C3C23 C3C24HORMAS TACONES Y SUELAS
SUELAS GENESISC2C21 C2C23HORMAS TACONES Y SUELAS
SUELAS ITALIAC2D09 C2D10 C2D11 C2D12 C2D13 C2D14 C2D15 C2D16www.suelas-italia.com
SUELAS LIBRAC2G06 C2G08
SUELAS SAN GABRIELC1F34
SUELAS SOHLEN DE LEONC3A01 C3A02 C3A03 C3A04www.suelassohlen.com.mx
SUOLIFICIO SUTORIAC3E29 C3E30 C3E31 C3E32
SUOLITALIAC3F17 C3F18 C3F19 C3F20 C3F21 C3F22 C3F23 C3F24www.suolitalia.com.mx
SUPER SOLE C2C29 C2C30 C2C31 C2C32
SURTIDORA DE HERRAJESC2B05 C2B07www.herrajes.info
SYA MAQUINARIA C1H07 www.syamaquinaria.com.mx
TAISANC2C25 C2C27
TANNED LEATHERC3D22 C3D24
TENERIA HISPANOAMERICANA SA DE CVC3G22 C3G24www.pielesyforroschema.com
TENERIA MEZAPIELC2A24
TEXTILES LEONC2B17 C2B18 C2B19 C2B20 C2B21 C2B22 C2B23 C2B24www.textilesleon.com
TEXTILES TEX-PERC2A21 C2A23www.texper.com.mx
TOP SUELASC3B21 C3B22 C3B23 C3B24www.topsuelas.com
TROTEC LASER MEXICOC1E25 C1E26 C1E27 C1628 www.troteclaser.com
TSM FONDIC4A05 C4A06 C4A07 C4A08www.tsm.it
VALENTINA TEXTILESC2G13 C2G14 C2G15 C2G16
VEDIA C2D17 C2D19www.vedia.com.mx / www.vediad.mx / www.diana-verona.com.mx
VICPOLYC3E25 C3E26 C3E27 C3E28www.dnchemicals.com
VILLA DISTRIBUCIONESC4A21 C4A23www.villadistribuciones.com.mx
VJ PLASTIKC2F01 C2F02 C2F03 C2F04
VJ SPEZIALC1G06 C1G08www.vjspezial.com
WINTECH / TEKNOLINEAC1D17 C1D18 C1D19 C1D20 C1D21 C1D22www.wintechitalia.it
ZAFERC3B09 C3B11www.cremallerasrubi.com
ZAHONEROC2C17 C2C18 C2C19 C2C20www.zahonero.com
ANECSA
Sistema Integral para Gestion de Registro en Eventos
www.anecsa.mx